Chooose Language : Phone: (+972) 03-5464116
תרגום חוזים הסכמים, שירותי תרגום משפטי

תרגום חוזים - הסכמים
 
זקוק לתרגום של הסכם מכר, חוזה שכירות, חוזה שותפות, הסכם עבודה, הסכם ממון, הסכם הלוואה? 
משרד "רוזמברג שירותי תרגום משפטי" מספק תרגום איכותי, נאמן למקור. 
לקבלת הצעת מחיר, אנא שלח את המסמך בציון שפת היעד ונחזור אליך תוך זמן קצר מאוד,
                                                                      צור קשר @
 
טל.: 03-5464116  פקס.: 03-5212138
רוזמברג שירותי תרגום – הירקון 256/4 – תל אביב 6350403
 
משרד "רוזמברג שירותי תרגום משפטי" עובד עם משרדי עורכי דין ומספק שירות תרגום מקצועי לכל השפות האירופאיות של מסמכים מסוגים שונים כגון חוזים, מסמכים משפטיים בתוספת לגליציה, אישור נוטריוני ואפוסטיל במידת הצורך.
 
אתיקה וסודיות
משרד "רוזמברג שירותי תרגום משפטי" חבר באגודת המתרגמים בישראל – ITA.
• מחוייב לפעול בכל עת בהתאם לסטנדרטים של התנהגות ומקצועיות הנדרשים על ידי האגודה
• מחויב לשמור על סודיות ואינו מגלה לצדדים שלישיים מידע שנחשף אליו במהלך העבודה
שירות נוטריוני

על פי בקשת הלקוח, משרד "רוזמברג שירותי תרגום משפטי" מספק בנוסף לתרגום שירות אישור נוטריוני:
• אישור נוטריוני נכונות לתרגום
• אישור נוטריוני המאמת את חתימת המתרגם
 
חוזה הוא הסכם המהווה הגנה משפטית לצדדים המעורבים בעסקה. ישנם סוגים שונים של חוזים, וכל אחד מהם קובע את הזכויות והחובות של הצדדים.
חשוב כי ההסכם או החוזה יתורגם על ידי מתרגם מקצועי מנוסה כדי לוודא שכל פרט של ההסכם ברור וחד משמעי.
 
נוסח חוזה בשפה האנגלית הוא כלי מפתח במשא ומתן המשמש עסקים בינלאומיים, משרדי עורכי דין וגופים ממשלתיים בעלי קשרים בינלאומיים. עם זאת, יש לנו הרבה ביקוש לתרגום 
של חוזים גם לשפות צרפתית, רוסית, אוקראינית, ספרדית ואיטלקית. בנוסף, אנו מתרגמים חוזי עבודה לשפה הערבית, אמהרית וטיגרית.
 
תרגום חוזים – הסכמים מעברית לאנגלית מאנגלית לעברית, מעברית לאיטלקית 
תרגום חוזים – הסכמים מעברית לצרפתית מצרפתית לעברית, לרומנית
תרגום חוזים – הסכמים מעברית לגרמנית מגרמנית לעברית, לאוקראינית
תרגום חוזים – הסכמים מעברית לרוסית מרוסית לעברית, לפורטוגזית
תרגום חוזים – הסכמים מעברית לספרדית מספרדית לעברית
תרגום חוזים – הסכמים מעברית לערבית מערבית לעברית
תרגום חוזים – הסכמים מפולנית לעברית
תרגום חוזים - הסכמים