Chooose Language : Phone: (+972) 03-5464116
תרגום הסכם ממון - הסכם טרום-נישואין

תרגום הסכם ממון - הסכם טרום-נישואין 
כדי להימנע מבעיות פוטנציאליות, כדאי לשקול הסכם ממון  (הסכם פיננסי טרום נישואין), אשר מאשר ומבטיח שכל צד יישאר הבעלים הבלעדי של כל הנכסים והזכויות שהיו בבעלותו לפני הנישואין.
 
תרגום הסכם ממון מאושר
הסכם טרום נישואין ממלא תפקיד חשוב בעת חלוקת רכוש משותף, זכויות משמורת, תשלומי מזונות ותמיכה בילדים.
 
לקבלת הצעת מחיר תרגום הסכם ממון, אנא שלח את המסמך ונחזור אליך תוך זמן קצר מאוד,
 
                     צור קשר @
טל.: 03-5464116  פקס.: 03-5212138
רוזמברג שירותי תרגום – הירקון 256/4 – תל אביב 6350403
 
חשוב מאוד עבור זוגות בינלאומיים המתכוונים להינשא לשקול ביצוע הסכם ממון מראש ולתרגם אותו באמצעות מתרגם מקצועי.
למשרד "רוזמברג שירות תרגום" יש ניסיון רב בתרגום הסכמי טרם נישואין, אשר כוללים מונחים משפטיים מורכבים רבים.
הסכם ממון הוא הסכם בכתב המגדיר את הזכויות והנכסים האישיים של הצדדים לפני, במהלך ולאחר הנישואין.
 
עד לאחרונה, הסכמי ממון נחתמו בעיקר על ידי אנשים עשירים. הסכמים אלה הופכים נפוצים יותר ויותר, במיוחד בין אזרחי מדינות שונות כדי להגן על עצמם מפני הפסדים כספיים, במיוחד כאשר יש הבדל גדול בגילאי בני הזוג.
 
 
הסכם ממון יכול גם לקבוע את הזכויות והחובות של בני הזוג כהורים ולהחליט לגבי תמיכה בין בני הזוג והילדים ועוד.
הצדדים יכולים לקבוע את הנוהל לחלוקת הרכוש (לרבות במקרה של גירושין) ואת הנוהל לשימוש ברכוש שבבעלות שני בני הזוג או אחד מהם כדי לספק את הצרכים של ילדיהם או אנשים אחרים.
 
יש לחתום על ההסכם ולאשר אותו אצל נוטריון.
לקבלת הצעת מחיר תרגום הסכם ממון, אנא שלח את המסמך ונחזור אליך תוך זמן קצר מאוד,
 
                               צור קשר @
טל.: 03-5464116  פקס.: 03-5212138
רוזמברג שירותי תרגום – הירקון 256/4 – תל אביב 6350403

תרגום הסכם ממון הסכם פיננסי טרום נישואין לאנגלית לרוסית,