Chooose Language : Phone: (+972) 03-5464116
תרגום פיננסי, תרגום דוחות כספיים לאנגלית ועוד

תרגום פיננסי - דוחות כספיים: תרגום מאזן, תרגום תקנון חברה, דוחות חשבון בנק
מסמכים קריטיים כגון תשקיפים ודוחות כספיים דורשים תשומת לב ומומחיות רבה כדי להבטיח דיוק מירבי.

אנו מספקים תרגום מדויק ואיכותי של דוחות כספיים.
תרגום פיננסי, תרגום מאזן, תרגום תקנון חברה, תרגום חשבון בנק
האתגר המשמעותי עבור מוסדות השירותים הפיננסיים הוא כיצד לקבל תוכן מתורגם במדויק, בזמן שנקבע ותוך שמירה על סודיות מוחלטת. התרגום המקצועי שלנו עומד בכל התנאים האלה.

לקבלת הצעת מחיר של תרגום פיננסי, אנא שלח את המסמך ונחזור אליך תוך זמן קצר מאוד,

                     צור קשר @

contact@servicesoftranslations.com
טל.: 03-5464116  פקס.: 03-5212138
רוזמברג שירותי תרגום – הירקון 256/4 – תל אביב 6350403

מה הם דוחות כספיים?
דוחות כספיים הם רשומות המעבירות את הפעילות העסקית ואת המצב הפיננסי של החברה. דוחות כספיים כוללים מאזן, דוח רווח והפסד, דוח על השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים. דוחות כאלה מבוקרים לעיתים קרובות על ידי סוכנויות ממשלתיות, רואי חשבון, חברות וכו' כדי להבטיח דיוק למטרות המס, המימון או ההשקעה.

משקיעים ואנליסטים פיננסיים מסתמכים על נתונים פיננסיים כדי לנתח את ביצועי החברה ולעשות תחזיות לגבי הכיוון העתידי של מחיר המניה של החברה. אחד המשאבים החשובים ביותר של נתונים כספיים מהימנים ומבוקרים הוא הדוח השנתי, הכולל את הדוחות הכספיים של החברה.

הדוחות הכספיים משמשים את המשקיעים, אנליסטים בשוק, ואת הנושים כדי להעריך את הפוטנציאל של החברה ושל הרווחים. 

מה המאזן אומר לך?
מאזן: דוח על המצב הכספי- הוא דוח כספי המתאר את מצבה הפיננסי של בית עסק – חברה – תאגיד, ליום מסוים.
"מאזן ודוח רווח והפסד" הוא אחד הדוחות הכספיים העיקריים המשמשים את רואי החשבון ובעלי העסקים. המאזן מכונה גם "דוח על המצב הכספי". המאזן מציג את המצב הכספי של החברה בתום תאריך מסוים.

דוגמאות לסוגי המסמכים הפיננסיים - דוחות כספיים שאנו מתרגמים לעתים קרובות:
תרגום מאזן לאנגלית, לפורטוגזית,  
תרגום תקנון חברה, 
תרגום דוחות חשבון בנק
דוחות קרן השקעות
מאזן - דוחות ביקורת
דפי מידע פיננסי
תרגום תעודת התאגדות

לקבלת הצעת מחיר לתרגום פיננסי - דוחות כספיים, אנא שלח את המסמך ונחזור אליך תוך זמן קצר מאוד,

                                צור קשר @

contact@servicesoftranslations.com

טל.: 03-5464116  פקס.: 03-5212138
רוזמברג שירותי תרגום – הירקון 256/4 – תל אביב 6350403