Chooose Language : Phone: (+972) 03-5464116
תרגום פיננסי, תרגום דו"ח כספי לאנגלית

תרגום פיננסי – דו"ח כספי
משרד "רוזמברג שירותי תרגום" מספק פתרונות תרגום פיננסי – דו"ח כספי לחברות ייעוץ מובילות, מוסדות פיננסיים וחברות שונות. 
"דו"ח כספי הוא דוח המתאר את מצבה הפיננסי של ישות חשבונאית"
לקבלת הצעת מחיר לתרגום דו"ח כספי, אנא שלח את המסמך בציון שפת היעד ונחזור אליך תוך זמן קצר מאוד, צור קשר @
טל.: 03-5464116  טל.:  1-800-20-30-34  פקס.: 03-5212138
נחום רוזמברג שירותי תרגום – הירקון 256/4 – תל אביב 6350403
תרגום תעודת התאגדות - מסמכי התאגדות – תקנון חברה 
האם אתה מתכנן לפתוח עסק חדש בחו"ל? קודם כל, תזדקק לתרגום תעודת התאגדות - מסמכי התאגדות – תקנון החברה שלך. מסמכים סטטוטוריים אלה הם מסמכים רשמיים המציגים את האובייקטים, הצורה החוקית וכללי היסוד של חברה. כדי לתרגם את תעודת התאגדות - מסמכי התאגדות – תקנון חברה דרוש מתרגם עם ניסיון נרחב במינוחים משפטיים. 
משרד "רוזמברג שירותי תרגום" מציע: 
• שירותי נוטריון ואפוסטיל
• תרגום דחוף של תעודת התאגדות - מסמכי התאגדות – תקנון חברה
במה יכול התרגום הפיננסי – דו"ח כספי לעזור לעסק שלך?
קודם כל, ליידע את בעלי העניין הבינלאומיים על מצב השקעתם.
תרגום מקצועי של דו"ח כספי
כשאתה מבצע עסקים בחו"ל, החשיבות של שיתוף פעולה עם מתרגם מוסמך מקצועי הינה גבוהה ביותר.
תקשורת לקויה עלולה להשפיע לרעה על קשריכם העסקיים העתידיים.
תרגום דוחות רווח והפסד, מאזן 
רווח והפסד (P&L)
זהו סיכום ההכנסות וההוצאות של העסק שלך.
תרגום מאזן: המאזן מייצג את אחד הדוחות הכספיים העיקריים המאפשרים להעריך את המקורות, המבנה והייעוד של כספי החברה. 
מאזן מורכב מפריטים פיננסיים רבים. ככלל, הוא מחולק לנכסים (כולל נכסים שוטפים ולא שוטפים, חייבים במע"מ, השקעות וכו'), התחייבויות (כולל חובות לטווח הקצר והארוך וכו') והון.
מאזן הוא דוח על המצב הכספי ומהווה תמונת המצב הפיננסי בנקודת זמן מסוימת
לקבלת הצעת מחיר לתרגום דו"ח כספי, אנא שלח את המסמך בציון שפת היעד ונחזור אליך תוך זמן קצר מאוד, צור קשר @
טל.: 03-5464116  טל.:  1-800-20-30-34 פקס.: 03-5212138
רוזמברג שירותי תרגום – הירקון 256/4 – תל אביב 6350403

תרגום פיננסי – תרגום דו"ח כספי לאנגלית, לצרפתית, תרגום פיננסי – תרגום דו"ח כספי לרוסית, לספרדית,