Chooose Language : Phone: (+972) 03-5464116
תלוש משכורת טופס 106

תרגום תקנון חברה  Articles of Association
תקנון חברה הוא מסמך משפטי, אשר יחד עם תעודת התאגדות משמש כחוקה של החברה. הוא מורכב מכללים ותקנות המסדירים את ענייניה הפנימיים של החברה. תקנון חברה מפרט את מטרות החברה, הון מניות מוקצה ועוד.
 
תעודת התאגדות Certificate of Association  
"תעודת התאגדות היא מסמך שמנפיק רשם החברות, המעיד על קיומה של החברה". תעודת ההתאגדות היא מסמך משפטי בנוגע להקמת חברה או תאגיד. 
 
תרגום תקנון חברה - תעודת התאגדות 
לקבלת הצעת מחיר    צור קשר @  שלח את הקבצים שלך, ללא כל התחייבות
 

contact@servicesoftranslations.com
טל.: 03-5464116  פקס.: 03-5212138
רוזמברג שירותי תרגום – הירקון 256/4 – תל אביב 6350403

האם אתה מתכנן להקים עסק חדש בחו"ל?
חשוב ביותר לתרגם את תקנון החברה - תעודת התאגדות
מסמכים סטטוטוריים אלה הם מסמכים רשמיים המפרטים את חוקי היסוד של החברה. תקנון חברה ותעודת התאגדות מכילים מונחים משפטיים המחייבים פניה למתרגם מקצועי בעל ניסיון רב ורקע משפטי. 
 
אנו מתרגמים תקנון חברה - תעודת התאגדות לעתים קרובות מעברית לאנגלית ושפות שונות אחרות: צרפתית, גרמנית, רוסית, איטלקית, פורטוגזית.
 
תרגום נוטריוני
אנחנו מציעים שירות אישור נוטריוני וחותמת אפוסטיל במידת הצורך.
 
סודיות 
תקנון חברה ותעודת התאגדות מכילים מידע סודי. אל חשש - כל פרויקט לתרגום כפוף לקוד הדיסקרטיות והסודיות. 
ניתן לספק טופס NDA חתום במידת הצורך.
 
למה לתרגם תקנון חברה - תעודת התאגדות באמצעות "רוזמברג שירותי תרגום"?
• תעריפים תחרותיים
• איכות מובטחת 
• זמן אספקה מהיר
 
 
 
טל.: 03-5464116  פקס.: 03-5212138
רוזמברג שירותי תרגום – הירקון 256/4 – תל אביב 6350403